نوید میرجردوی

مولفان
   نوید میرجردوی
author_name
مهندسی نفت
کارشناس ارشد مهندسی نفت (دانشگاه صنعتی شریف) عضو بنیاد ملی نخبگان ایران
رزومه :
  • مدیر و مؤسس دپارتمان تخصصی مهندسی نفت (راهیان نفت)
  • مدیر علمی خانه مهندسی نفت ایران
  • مدرس همکار دروس انتقال جرم  و مهندسی مخازن در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه آزاد اسلامی
  • مدرس دروس تخصصی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت (با شش سال سابقه موفق)
  • سرپرست طراحان سوالات کنکورهای آزمایشی کارشناسی ارشد مهندسی نفت در دپارتمان تخصصی مهندسی نفت ایران
  • مؤلف کتب تخصصی آزمون کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت-گرایش مخازن هیدروکربوری در انتشارات آزاده (راهیان ارشد) و انشارات ارشد
  • سرپرست مولفین مجموعه کتب کارشناسی ارشد و دکتری ویژه کلیه گرایشهای مهندسی نفت (در چهارده جلد ) -  انتشارات آزاده (راهیان ارشد)
  • مولف کتاب مهندسی بهره برداری - انتشارات ارشد
  • مولف کتاب مبانی انتقال جرم  و کاربردهای آن در مهندسی شیمی و نفت - انتشارات آزاده (راهیان ارشد)<