راهیان ارشد-انتشارات آزاده | ویژه کارشناسی ارشد | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

پیشخوان آخرین کتاب های منتشره

توضیحات| نمایش:۳۴
آمار , سنجش واندازه
توضیحات| نمایش:۵۳
رشد حرکتی
توضیحات| نمایش:۴۲
سیستم عامل
توضیحات| نمایش:۹۳
یادگیری حرکتی
توضیحات| نمایش:۴۳۱
عملیات واحد2
توضیحات| نمایش:۴۶۴
عملیات واحد1
توضیحات| نمایش:۳۹۱
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۱۳۷
تحلیل و طراحی
توضیحات| نمایش:۱۸۲۱
اصول ومبانی مدیریت
توضیحات| نمایش:۵۲۴
طراحی جداگرلرزه ای